Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een vrijblijvend eerste consult.

Naam:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Klik hier voor meer informatie

Tarieven

Rechtshulp moet toegankelijk en betaalbaar zijn, voor iedereen. Is rechtsbijstand gewenst, dan kijken we eerst of u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt. Is dat het geval, dan wordt voor u een toevoeging aangevraagd en wordt er, afhankelijk van het belastbaar inkomen per maand een eigen bijdrage opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand.  

Inkomensgrenzen en eigen bijdrage
In de wet op de Rechtsbijstand zijn de inkomensgrenzen, het vrijgestelde vermogen, en de eigen bijdragen voor gesubsidieerde rechtshulp vastgesteld. Als het inkomen of vermogen hoger ligt dan de maximale bedragen in de tabel, komt men niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. De waarde van de eigen woning blijft bij de vermogensbeoordeling buiten beschouwing. Wel kan bijvoorbeeld het al gespaarde tegoed bij een spaarhypotheek als vermogen worden beschouwd.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij de beoordeling van uw inkomen uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens krijgt de Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. U heeft in 2018 geen recht op gefinancierde rechtshulp indien uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.900 (voor alleenstaanden) of € 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). De eigen bijdrage vindt u op www.rvr.org.

Korting op de eigen bijdrage
Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Vermogen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrije vermogen.  

Is uw inkomen of vermogen sterk gedaald? 
De Raad kijkt in 2018 naar uw inkomen en vermogen in 2016. Maar als u sinds 2016 opeens veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2018 te kijken. Dit heet een 'verzoek om peiljaarverlegging'.

Andere normen voor een 'licht advies'
Als u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig hebt, dan noemen we dit een Lichte Advies Toevoeging (LAT). Hiervoor gelden afwijkende eigen bijdragen.

Betaalde rechtshulp
Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan help ik u toch graag verder. Het eerste intake gesprek is gratis. Omdat ik 'juridische hulp' voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk wil laten zijn, wordt daarna een gematigd uurtarief op maat gehanteerd. Hierbij probeer ik van te voren een zo goed mogelijke inschatting te maken hoeveel tijd ik kwijt ben met een zaak. Het uurtarief is altijd inclusief kantoorkosten, exclusief BTW.